Gümrük ve Ticaret Bakanliginin Tasra Teskilatinda Düzenleme Yapilmasi Hakkinda Karar - 2014/6711 (18.08.2014 t. 29092 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanliginin Tasra Teskilatinda Düzenleme Yapilmasi Hakkinda Karar - 2014/6711 (18.08.2014 t. 29092 s. R.G.)


Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar - 2014/6711 (18.08.2014 t. 29092 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2014/6711

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; adı geçen Bakanlığın 17/7/2014 tarihli ve 1535557 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/8/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

1/8/2014 TARİHLİ VE 2014/6711 SAYILI KARARNAMENİN EKİ
KARAR

MADDE 1- (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında;

a) Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Muğla illerini kapsayan Denizli merkezli Pamukkale Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile bu bölge müdürlüğü bünyesinde Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ve Personel Müdürlüğü,

b) Ağrı, Erzurum, Kars ve Iğdır illerini kapsayan Ağrı (Gürbulak) merkezli Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile bu bölge müdürlüğü bünyesinde Personel Müdürlüğü,

c) Rize, Artvin ve Ardahan illerini kapsayan Artvin-Hopa merkezli Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile bu bölge müdürlüğü bünyesinde Personel Müdürlüğü,

ç) Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Kütahya ilinde Kütahya Gümrük Müdürlüğü,

d) Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Bolu ilinde Bolu Gümrük Müdürlüğü,
kurulmuştur.

MADDE 2- (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan;

a) İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü merkezinin Habur olarak belirlenmesi ile Tunceli ve Bingöl illerinin Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı iller arasına eklenmesi,

b) Erzincan ilinin Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı iller arasına eklenmesi, kararlaştırılmıştır.

MADDE 3- (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünün İskenderun'a taşınması ve adının İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır.

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc