Avrupa Birligi ve Dis Iliskiler Genel Müdürlügünün 28.08.2014 tarihli 2404699 sayili tasarruflu yazisi (A.TR Belgelerinde ve EUR Belgelerinin tarih ve mühür hatalari nedeni ile sonradan kontrollerinde YGM raporu aranmamasi hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


 sonradan kontrolü talep edilen EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin" sonradan kontrol işlemlerinin ilgili gümrük idarelerince "YGM tespit raporu aranmaksızın" yerine getirilmesi gerekmektedir.
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 28.08.2014 tarihli 2404699 sayılı tasarruflu yazısı (A.TR Belgelerinde ve EUR Belgelerinin tarih ve mühür hataları nedeni ile sonradan kontrollerinde YGM raporu aranmaması hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 16934678/180.99
Konu : 2014/1 sayılı genelge
28.08.2014 / 2404699
DAĞITIM

İlgi :25.03.2014 tarihli ve 2014/1 sayılı Genelge.

İlgide kayıtlı Genelgenin "IV. İhracatta Düzenlenmiş Olan Belgelerin Sonradan Kontrolü" başlığı altındaki ikinci fıkrası:

"Sonradan kontrolü talep edilen A.TR Dolaşım Belgesi ile; muhteviyatı eşyanın menşe kazanıp kazanmadığının tespit edilmesi gerekmeyen, sadece mühürlerinin okunaksızlığı, vize tarihinin hatalı veya eksik olması, idareye ait resmi mührün haricinde mühür ve kaşelerin kullanılması gibi şekli nedenlerle sonradan kontrolü talep edilen EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin sonradan kontrol işlemleri, ilgili gümrük idarelerince yerine getirilir. "

Üçüncü fıkrası ise :

"Ülkemizden EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri kapsamında ihraç edilen eşyanın menşe kazanıp kazanmadığının tespit edilmesi gerektiren mahiyetteki sonradan kontrol talepleri ise Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından hazırlanacak muhteviyatı eşyanın ilgili Anlaşma hükümleri uyarınca menşe kazanıp kazanmadığının belirlendiği tespit raporunun hazırlanarak gümrük idaresine sunulmasının ardından gümrük idarelerince sonuçlandırılır." hükmünü içermektedir.

Diğer ülkelerin gümrük idarelerinden alınan muhtelif yazılardan, ATR dolaşım belgelerinin sonradan kontrol işlemleriyle ilgili olarak halen Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından düzenlenecek tespit raporunun arandığı anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, idarelerimizden sonradan kontrolü talep edilen "A.TR Dolaşım Belgelerinin tamamı" ile " muhteviyatı eşyanın menşe kazanıp kazanmadığının tespit edilmesi gerekmeyen, sadece mühürlerinin okunaksızlığı, vize tarihinin hatalı veya eksik olması, idareye ait resmi mührün haricinde mühür ve kaşelerin kullanılması gibi şekli nedenlerle sonradan kontrolü talep edilen EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin" sonradan kontrol işlemlerinin ilgili gümrük idarelerince "YGM tespit raporu aranmaksızın" yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

 Hasan KÖSEOĞLU
 Bakan a.
 Genel Müdür

DAĞITIM :
Gereği :
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Bilgi :
Gümrükler Genel Müdürlüğüne
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne