Gümrükler Genel Müdürlügünün 29.08.2014 tarihli 2435980 sayili tasarruflu yazisi (Ayakkabi ithalatinda baslamis isleme konu oldugu halde tahsil edilen IGV nin geri verilmesi taleplerinin karsilanmasi.)

Gümrükler Genel Müdürlügünün 29.08.2014 tarihli 2435980 sayili tasarruflu yazisi (Ayakkabi ithalatinda baslamis isleme konu oldugu halde tahsil edilen IGV nin geri verilmesi taleplerinin karsilanmasi.)


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.08.2014 tarihli 2435980 sayılı tasarruflu yazısı (Ayakkabı ithalatında başlamış işleme konu olduğu halde tahsil edilen İGV nin geri verilmesi taleplerinin karşılanması.)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.08.2014 tarihli 2435980 sayılı tasarruflu yazısı (Ayakkabı ithalatında başlamış işleme konu olduğu halde tahsil edilen İGV nin geri verilmesi taleplerinin karşılanması.)

 

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı :20117910/156.99
Konu : 2014/6722 sayılı "İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"
DAĞITIM

 

Bilindiği üzere, 2014/6692 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek Karar 02/08/2014 tarihli ve 29076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup; söz konusu Karar'da İthalat Rejim Kararına ekli II sayılı listede yer alan 64.01-64.02-64.03-64.04-64.05-64.06 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan eşya için 10/08/2014 tarihinden itibaren ilave gümrük vergisi alınması öngörülmüştür.

Bu hususla bağlantılı olarak; 2014/6722 sayılı "İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar" 26/08/2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup; mezkur Karar'ın 2 nci maddesi ile 2014/6692 sayılı Karar'a ;

"(1) 2/8/2014 tarihi ve bu tarihten önce yüklemesi yapılmış olan eşyanın en geç 15/9/2014 tarihine kadar (15/9/2014 dahil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(2) Bu Karar kapsamında; 2/8/2014 tarihi ve bu tarihten önce yüklemesi yapılmış ve bu maddenin yayımı tarihine kadar ithal işlemi tamamlanmış bulunan eşyadan tahsil edilmiş olan ilave gümrük vergileri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri çerçevesinde ilgililerin talebi halinde, kendilerine geri verilir."

Şeklinde geçici birinci madde eklenmiştir.

Ancak, Bakanlığımıza intikal eden olaylardan bu konuda tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır.

Bu itibarla; 2014/6722 sayılı "İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar" çerçevesinde gerekli işlemlerin tekemmül ettirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 Cenap AŞCI
 Bakan a.
 Genel Müdür

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc