Ithalat Rejimi Kararina Ek Karar - 2014/6733 (03.09.2014 t. 29108 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/resmi-gazete.bmp


İthalat Rejimi Kararı'na ekli I Sayılı Liste'de yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu 0713  ve ismi belirtilen maddelere ilişkin gümrük vergileri değiştirildi
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2014/6733 (03.09.2014 t. 29108 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2014/6733

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 26/8/2014 tarihli ve 56202 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'na ekli I Sayılı Liste'de yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelere ilişkin gümrük vergileri aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.MADDE İSMİGÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, EFTAB-HER.G.KORED.Ü.
0713.31.00.00.19Diğerleri19,3015,719,3
0713.32.00.00.19Diğerleri19,3015,719,3
0713.33.90.00.00Diğerleri19,3015,719,3
0713.34.00.00.19Diğerleri19,3015,719,3
0713.35.00.00.19Diğerleri19,3015,719,3
0713.39.00.00.19Diğerleri19,3015,719,3
0713.90.00.00.15Barbunya19,3015,719,3

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.


20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı Listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ile ismi belirtilen maddelerin gümrük vergi oranlarının yukarıdaki Karar ile değiştirilmeden önceki (eski) şekilleri aşağıdadır.

G.T.İ.P.MADDE İSMİGÜMRÜK VERGİSİ ORANI %
AB, EFTAB-HER.G.KORED.Ü.
0713.31.00.00.19Diğerleri0000
0713.32.00.00.19Diğerleri0000
0713.33.90.00.00Diğerleri0000
0713.34.00.00.19Diğerleri0000
0713.35.00.00.19Diğerleri0000
0713.39.00.00.19Diğerleri0000
0713.90.00.00.15Barbunya0000