“Tarimsal Ürünlerde Ihracat Iadesi Yardimlarina Iliskin Karar” Yürürlüge Girdi

images/haber_resimleri/karpuz.jpg


Önemli bir tarım ürünleri ihracatçısı konumunda olan ülkemiz ihracatçılarının uluslararası alanda rekabet güçlerinin geliştirilerek pazar paylarının artırılması amacıyla katma değeri yüksek, üretim, ihracat ve istihdam potansiyeli olan nihai tüketiciye yönelik işlenmiş tarım ürünlerinin ihracatı desteklenmektedir. Söz konusu destekler Dünya Ticaret Örgütü yükümlülüklerimiz dikkate alınarak hazırlanmış olup, bu kapsamda 2014/6 sayılı “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Karar” 28 Ağustos 2014 tarih ve 29102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 


Bu Karar marifetiyle, ülkemiz gıda sanayisinin ulaştığı gelişmişlik düzeyi, ürün yelpazesinde sağladığı kalite ve çeşitliliğin yanısıra ülkemizin Avrupa, BDT ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarına yakınlığının sağladığı lojistik avantajlar da göz önüne alındığında, işlenmiş tarım ürünleri ihracatının devlet destekleriyle daha ileri seviyelere çıkarılması hedeflenmektedir. 

Karar ile ayrıca, ihracata yönelik, tüketici taleplerine uygun çeşit ve kalitedeki ürünlerin üretiminin, üretici/ihracatçı işbirliğiyle geliştirilmesinin daha yüksek düzeyde teşvik edilebilmesi amacıyla, İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında temin edilerek ihraç edilecek ürünler ile organik ürünlere ilave destekler sağlanmaktadır. Bu çerçevede; ülkemiz çiftçileri, sanayicileri ve ihracatçılarının bir sinerji içerisinde birbirlerinden güç alarak daha büyük üretim ve ihracat başarılarına imza atmaları için kamu destekleri, etkin bir politika aracı olarak kullanılmaktadır. 

Söz konusu desteklerden faydalanmak için ihracatçılarımızın, fiili ihracatlarını müteakip ilgili ihracatçı birliklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.


Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Basın Müşavirliği

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü