Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügünün 24.09.2014 tarihli 2966585 sayili yazisi (Onaylanmis Ihracatçi - A.TR Dolasim Belgelerinin Sonradan Kontrolü hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 24.09.2014 tarihli 2966585 sayılı yazısı (Onaylanmış İhracatçı - A.TR Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolü hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Sayı : 94500848/106.01.04
Konu : Onaylanmış İhracatçı - A.TR Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolü.
DAĞITIM

Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 12/09/2014 tarihli ve 2735315 sayılı yazısında; onaylanmış ihracatçılar tarafından basitleştirilmiş usul kapsamında düzenlenen A.TR dolaşım belgelerinin vize edilmesi esnasında, işlemin yapıldığı Gümrük Müdürlüğünün bağlı bulunduğu ve sonradan kontrol işlemlerinin gerçekleştirileceği Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün adının, belgenin 12 nolu Gümrük Vizesi kutusuna ihracatçı tarafından, tercihan bilgisayar ortamında, yazılması gerektiği bildirilmiştir.

A.TR dolaşım belgelerinin vize edilmesi ve sonradan kontrol işlemlerinde aksama yaşanmaması açısından, konunun onaylanmış ihracatçı yetkisine sahip Birliğiniz/Odanız/Derneğiniz üyelerine duyurulması hususunda,

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Kaptan KILIÇ
Bölge Müdürü

DAĞITIM :

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine.
İzmir Ticaret Odasına.
Ege Bölgesi Sanayi Odasına.
İzmir Gümrük Müşavirleri Demeğine.