Kayitli Elektronik Posta (KEP) Sistemi Bildirim Süresi 31 Aralik 2014 tarihine kadar uzatildi

images/carton_resimler/elektronik-tebligat-etebligat.jpg


28036 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Kayıtlı Elektronik Posta işlemi ile ilgili olarak, Bölge Müdürlüğümüzce 13.12.2013 tarihi itibariyle istgumticbolmud@hs01.kep.tr adresi alınmıştır.

İstanbul Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından Müşavirliklere veya firmalara yapılacak tebligatları elektronik ortamda gönderilebilmesi için Müşavirlik veya Firmaların KEP adresine ihtiyaç duyulduğundan, ilgili kurumlardan alınan KEP adreslerinin İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Servisi’ne, yazılı dilekçe ile 30 Eylül  2014 tarihine kadar bildirilmesi gereken süre 31 Aralık 2014 tarihine kadar uzatılmıştır


Ek dosyalar

Eklentiyi indie Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemi Bildirim Süre Uzatımına İlişkin Yazı