kültür ve turizm bakanligina gelen Kep Adresleri

images/carton_resimler/elektronik-tebligat-etebligat.jpg


 Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemi, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 18. ve 1525. Maddeleri ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 25 Ağustos 2011 tarihli, 28036 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Yönetmelik ile yürürlüğe girmiştir.
Kurumları) tarafından 19 Ocak 2013 tarihinden itibaren, Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Söz konusu mevzuat kapsamında Bakanlığımıza çeşitli firmalarca gönderilen KEP adresleri ekte gön
7201 sayılı Tebligat Kanunu 7/A maddesinin 2. fıkrası uyarınca tebligat yapmaya yetkili merciler (Devlet derilmektedir.

KEP adresleri için tıklayınız...