Gümrük Genel Tebligi (Gümrük Islemleri) (Seri No: 115)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Gümrük Islemleri) (Seri No: 117) (15.11.2014 t. 29176 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebligi (Gümrük Islemleri) (Seri No: 115)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Gümrük Islemleri) (Seri No: 117) (15.11.2014 t. 29176 s. R.G.)


Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 117) (15.11.2014 t. 29176 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 12/9/2014 tarihli ve 29117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:115)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1)

0801.31 ve 0801.32 tarife alt pozisyonlarındaki kaju cevizi,

0802.31 tarife alt pozisyonundaki kabuklu ceviz,

0802.32 tarife alt pozisyonundaki ceviz içi,

0802.12 tarife alt pozisyonundaki kabuksuz badem,

09.04 tarife pozisyonundaki biber,

09.06 tarife pozisyonundaki tarçın,

1207.40 tarife alt pozisyonundaki susam,

40.15 tarife pozisyonundaki eldiven,

41.01 tarife pozisyonundaki sığır derisi,

44.20 tarife pozisyonundaki ahşap süs eşyası,

6802.23 ve 6802.93 tarife alt pozisyonlarındaki granit taşı,

69.13 tarife pozisyonundaki seramikten heykelcik ve diğer süs eşyası,

70.10 tarife pozisyonundaki cam damacana kavanoz şişe,

70.13 tarife pozisyonundaki cam sofra/mutfak eşyası,

70.18 tarife pozisyonundaki cam boncuklar ve taklit inciler,

82.11 ve 82.15 tarife pozisyonundaki bıçak,

82.02 tarife pozisyonundaki el testereleri,

82.03 tarife pozisyonundaki eğeler ve törpüler,

82.07 tarife pozisyonundaki el aletlerinin (mekanik olsun olmasın) veya makinalı aletlerin değişebilen aletleri ve

9503.00 tarife alt pozisyonundaki oyuncak

Cinsi eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu hudut kapılarından girişi halinde aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerine sevk edilerek serbest dolaşıma giriş işlemleri yapılır.

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1Adana Gümrük Müdürlüğü
2Ankara Gümrük Müdürlüğü
3Bursa Gümrük Müdürlüğü
4Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü
5Erenköy Gümrük Müdürlüğü
6Gaziantep Gümrük Müdürlüğü
7Halkalı Gümrük Müdürlüğü
8İskenderun Gümrük Müdürlüğü
9İzmir Gümrük Müdürlüğü
10İzmit Gümrük Müdürlüğü
11Kayseri Gümrük Müdürlüğü
12Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü
13Malatya Gümrük Müdürlüğü
14Samsun Gümrük Müdürlüğü
15Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
16Trabzon Gümrük Müdürlüğü”

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115) (12.09.2014 t. 29117 s. R.G.)

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ, 3 üncü madde kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu ile gelmesi halinde serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İhtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 -(1)

0801.31 ve 0801.32 tarife alt pozisyonlarındaki kaju cevizi,

0802.31 tarife alt pozisyonundaki kabuklu ceviz,

0802.32 tarife alt pozisyonundaki ceviz içi,

0802.12 tarife alt pozisyonundaki kabuksuz badem,

09.04 tarife pozisyonundaki biber,

09.06 tarife pozisyonundaki tarçın,

1207.40 tarife alt pozisyonundaki susam,

40.15 tarife pozisyonundaki eldiven,

41.01 tarife pozisyonundaki sığır derisi,

44.20 tarife pozisyonundaki ahşap süs eşyası,

6802.23 ve 6802.93 tarife alt pozisyonlarındaki granit taşı,

69.13 tarife pozisyonundaki seramikten heykelcik ve diğer süs eşyası,

70.10 tarife pozisyonundaki cam damacana kavanoz şişe,

70.13 tarife pozisyonundaki cam sofra/mutfak eşyası,

70.18 tarife pozisyonundaki cam boncuklar ve taklit inciler,

82.11 ve 82.15 tarife pozisyonundaki bıçak,

82.02 tarife pozisyonundaki el testereleri,

82.03 tarife pozisyonundaki eğeler ve törpüler,

82.07 tarife pozisyonundaki el aletlerinin (mekanik olsun olmasın) veya makinalı aletlerin değişebilen aletleri ve

9503.00 tarife alt pozisyonundaki oyuncak

Cinsi eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu hudut kapılarından girişi halinde aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerine sevk edilerek serbest dolaşıma giriş işlemleri yapılır.

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1Adana Gümrük Müdürlüğü
2Ankara Gümrük Müdürlüğü
3Bursa Gümrük Müdürlüğü
4Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü
5Erenköy Gümrük Müdürlüğü
6Gaziantep Gümrük Müdürlüğü
7Halkalı Gümrük Müdürlüğü
8İskenderun Gümrük Müdürlüğü
9İzmir Gümrük Müdürlüğü
10İzmit Gümrük Müdürlüğü
11Kayseri Gümrük Müdürlüğü
12Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü
13Malatya Gümrük Müdürlüğü
14Samsun Gümrük Müdürlüğü
15Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
16Trabzon Gümrük Müdürlüğü

Özel ve zorunlu durumlar

MADDE 4 - (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc