Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2010/9)’de Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Teblig (23.11.2014 t. 29184 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/9)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (23.11.2014 t. 29184 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 - 12/9/2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/9)'in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"GTİP  Madde Adı Birim CIF Kıymet (ABD Doları/Kg*)
820150000011 Bağ ve bahçıvan makasları 30
820320000011 Pensler 30
820320000012 Kerpetenler 30
820330000000 Tenekeci makasları ve benzeri aletler 30
820411000000 Ağzı sabit olanlar 30
820412000000 Ağzı ayarlanabilir olanlar 30
820520000011 Çekiçler 30
820530000000 Rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve ağaç işlemeye mahsus benzeri kesici aletler 30
820540000000 Tornavidalar 30
820559800019 Diğerleri 30
8206 82. 02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde)  30

*Kg: Brüt Ağırlık"

MADDE 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür