Gümrük Genel Tebligi (Tarife-Siniflandirma Kararlari) (Seri No: 15)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Seri No: 19) (24.01.2015 t. 29246 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Gümrük Tarife-Sınıflandırma Kararları - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) (24.01.2015 t. 29246 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 14/6/2013 tarihli ve 28677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)’nin ekinde yer alan ve “8518.40.80” KN kodunu içeren sınıflandırma kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür

 

 


14/6/2013 tarihli ve 28677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)’nin ekinde yer alan ve “8518.40.80” KN kodunu içeren sınıflandırma kararının Yukarıdaki Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmadan önceki (eski) şekli aşağıdadır.

   

Eşya yaklaşık olarak 38x38x20,5 cm ölçülerindeki tek gövde içine yerleştirilmiş bir adet ses-frekans amplifikatörü (15W) ve yaklaşık olarak 20 cm (8 inç) ebadında bir hoparlörden oluşmaktadır. Eşyanın ağırlığı 8 kg civarındadır.

Ürün;
Örneğin elektrogitar gibi bir müzik aleti için,
Ses efektlerine yönelik ayak pedalı için,
MP3 veya CD çalar gibi ses kaydetmeye veya kaydedilmiş sesi dinletmeye mahsus cihazlar için,
Kulaklık için

arayüzlerle donatılmıştır.

Buna ek olarak cihazın ses kontrol, ses efekti vb. için kontrol düğmeleri bulunur.

Eşya müzik aletinden aldığı elektrik sinyallerini, ses frekansını yükseltmek anlamında artırarak sesleri hoparlöre aktarmaktadır.
 
 
8518.40.80
 

Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölümün 3 no.lu Notu ile 85.18, 8518.40 ve 8518.40.80 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürünün mikrofon arayüzü bulunmadığından sesleri alamamaktadır. Bu itibarla, eşyanın 8518.50 tarife pozisyonunda elektrikli ses yükselteci takımı olarak sınıflandırılması düşünülmemiştir.

Eşya, XVI. Bölümün 3 no.lu Notu anlamında; 8518.29 tarife pozisyonuna ait hoparlörü, 8518.40 tarife pozisyonuna ait elektrikli ses yükseltecini ve 8543.70 tarife pozisyonuna ait ses efekti cihazını bünyesinde toplayan bileşik bir eşyadır.

Eşyanın aldığı sinyalleri işleme düzeyine bakıldığında esas fonksiyonunun 'ses yükseltmek' olduğu anlaşılmaktadır.

Bu nedenle eşya, elektrikli ses frekans yükselteci olarak 8518.40.80 KN kodunda sınıflandırılmıştır.