Gümrükler Genel Müdürlügü, Gümrüklerde yetkisiz is takibi (22.01.2015-5379271 sayili Tasarruflu Yazisi)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Yetkisiz İş Takibi- Uğurlu Gümrük Müşavirliği

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 12765636/622.01

Konu : Yetkisiz İş Takibi

 

22.01.2015 / 5379271

D A Ğ I T I M

 

İlgi: a) 01.04.2011 tarihli 8479 sayılı yazımız.

b) 16.07.2013 tarihli 13447 sayılı yazımız.

 

İlgide kayıtlı yazılar konusu yetkisiz iş takibinin önlenmesine ilişkin olarak müteaddit kereler talimat verilmesine rağmen gümrük müşavir yardımcılarından alınan çeşitli dilekçelerde; halen gümrüklerde yetkisiz kişilerin iş takibi yapılmasına imkan verildiği belirtilerek şikayet konusu edilmektedir.

 

Konunun önemine binaen yetkisiz iş takibinin önlenmesi için ilgide kayıtlı talimat yazılarımızda belirtilen hususlara titizlikle riayet edilmesi ve yetkisiz iş takibi yaptığı anlaşılan kişiler hakkında cezai ve idari tedbirler uygulanması hususlarında bağlantınız gümrük idarelerinin uyarılmasını önemle rica ederim.

 

Yakup SEFER

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı