Gümrük Isbirligi Konseyinin Gümrük Isbirligi Konseyini Kuran Sözlesmede Degisiklik Yapilmasina Iliskin Tavsiye Kararinin Onaylanmasinin Uygun Bulundugu Hakkinda Kanun - 6629 (26.02.2015 t. 29279 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg Gümrük İşbirliği Konseyinin Gümrük İşbirliği Konseyini Kuran Sözleşmede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tavsiye Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun - 6629 (26.02.2015 t. 29279 s. R.G.)

Kanun No. 6629Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 30 Haziran 2007 tarihli “Gümrük İşbirliği Konseyi’nin Gümrük İşbirliği Konseyi’ni Kuran Sözleşme’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tavsiye Kararı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/2/2015