Gümrükler Genel Müdürlügünün 20.04.2015 tarihli ve 7420553 sayili yazisi (Venezuela Form A Belgeleri Sonradan Kontrol Yetkili Makam Adresi hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.04.2015 tarihli ve 7420553 sayılı yazısı (Venezuela Form A Belgeleri Sonradan Kontrol Yetkili Makam Adresi hk.)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Sayı :16934678/180.03

Konu :Venezuela Form A Belgeleri Sonradan
Kontrol Yetkili Makam Adresi Hk.

20.04.2015 / 7420553

DAĞITIM YERLERİNE

 

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan 02.04.2015 tarihli yazı ile Venezuela Form A Belgelerinin sonradan kontrol yetkili makam adresinin Venezuela Gelir ve Vergi İdaresi (El Servicio Nacional Integrado de Administracion Aduaneray Tributaria /SENIAT) olduğu ifade edilmiş olup, söz konusu kurumun adres bilgileri aşağıda sunulmaktadır:

Adres:
Av. Gran Avenida. Edificio Torre Seniat
Urbanizacion Plaza Venezuela
Caracas-Venezuela
Tel: +58 0212 -7092111

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Bülent Orhan TÜREL

 

Bakan a.

 

Daire Başkanı


EK:
Dışişleri Bakanlığından alınan 02/04/2015 tarihli yazı.
(Ek EBYS'dedir).

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

T.C.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü-ALGM

Sayı :39005152-611.11.10-2015/

Konu :Bilgi Talebi

02.04.2015 / 7637916

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

İlgi :10.03.2015 tarih ve 6514526 sayılı yazıları.

İlgi'de kayıtlı yazıları ile Venezuela Gümrük İdaresi Makamlarından A003353 ve A001042 nolu menşe belgeleri hakkında bilgi talep edildiği belirtilmiş, ancak anılan idareden bir cevap alınamadığı cihetle konunun Bakanlığımız kanalıyla takip edilmesi istenmişti.

Karakas Büyükelçiliğimizden konu hakkında alınan yazıda, sözkonusu taleplerin Venezuela Gelir ve Vergi İdaresi (El Servicio Nacional Integrado de Administraciön Aduanera y Tributaria / SENIAT) yerine Hafif Sanayi ve Ticaret Bakanlığına (Ministerio De Industrias Ligeras Y Comercio) iletildiğinin anlaşıldığı ve mektubun muhatabının SENIAT olması gerektiği belirtilmektedir. Sözkonusu kurumun adres bilgileri aşağıda sunulmaktadır:

El Servicio Nacional Integrado de Administraciön Aduanera y Tributaria / SENIAT

Adres:
Av. Gran Avenida. Edificio Torre Seniat
Urbanizacion Plaza Venezuela
Caracas-Venezuela
Tel:+58 0212-7092111

Öte yandan, bu tür taleplerin Ekonomi Bakanlığımız üzerinden Ticaret Müşavirliklerimize iletilmesi yönündeki yerleşik uygulamaya devam edilmesinin konunun tek bir elden daha sağlıklı takip edilmesine katkıda bulunacağı değerlendirilmektedir.

Saygılarımla arzederim.

 

Ali Kaya SAVUT

 

Bakan Adına

 

Büyükelçi Genel Müdür