Üçlü Tekstil Lif Karisimlarinin Kantitatif Analiz Metotlari Hakkinda Yönetmelik (73/44/AT)’in Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Yönetmelik (25.04.2015 t. 29337 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/bilim-sanayi.jpg


Üçlü Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmelik (73/44/AT)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (25.04.2015 t. 29337 s. R.G.)

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 24/4/2001 tarihli ve 24382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üçlü Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmelik (73/44/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.