Gümrükler Genel Müdürlügü: Özet Beyan asamasinda Laboratuvar tahlili 11.05.2015/7853188 tasarruflu yazi

Gümrükler Genel Müdürlügü: Özet Beyan asamasinda Laboratuvar tahlili 11.05.2015/7853188 tasarruflu yazi


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 17474625/622

Konu : Özet Beyan aşamasında Laboratuvar
tahlili

11.05.2015/7853188

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi: 04.05.2015 tarihli ve 2051-MU sayılı yazı

İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir. Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri bağlantısı 6 Laboratuvar Müdürlüğümüzde hali hazırda yaklaşık 100 Kimyager görev yapmakta olup, mevcut personel sayısı ile ithalat ve ihracata konu tahlil işlemlerinin yapılması aşamasında dahi zaman zaman güçlükler yaşanmaktadır. Bu itibarla Özet Beyan aşamasında Laboratuvar Müdürlüklerimizce GTİP tespitine yönelik tahlil taleplerini karşılaması olanaksız görülmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Alpay ARAS

 

Bakan a.

 

Daire Başkanı


 

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

Sayı: 2015/2051-MU

04 Mayıs 2015

 

T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne

ANKARA

Konu :Özet beyan aşamasında Kimyahane'ye sevk

Bilindiği üzere, Gümrük vergilerini doğru tahsil edilebilmesi için eşyanın doğru tanımlanarak Tarife, Kıymet sayı, baş ve ağırlık gibi unsurlarının gümrük beyannamesiyle beyanı gereklidir. Her ne kadar 4458 sayılı Gümrük Kanununun 41 nci maddesi talep üzerine gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce, gümrüğe sunulan eşyanın incelenmesine veya numune alınması konusunda ilgili ve yetkili şahıslara izin vermesine rağmen mahiyetleri itibariyle özellik arz eden bazı maddelerin küşatla fiziki kontrolleriyle tanımlanmaları, Özet Beyan aşamasında Tarım'la ilgili izinlerdeki eşyaya ilişkin GTİP tespitinde (kontrol belgesi ile), TSE'ye tabi eşya cinsi konusunda ya da tespitlerin zor olması nedeniyle yerinden alınan örnek numunenin Kimyahane tahliline ihtiyaç duyularak doğru Gümrük Tarifesi tespiti gerekmektedir. Bu işlemden amaçlanan eşyanın gümrüğüne doğru beyanı, yanlış ve hatalı bir işlem ve uygulamaya neden olmamak, söz konusu verginin doğru tahsil edilmesini sağlamaktır.

Ancak yukarıda açıklanan nedenlerle Özet Beyan aşamasında ilgili gümrüğünden Kimyahane tahlili talep edilmesi durumunda idarece talep kabul edilmeyerek sadece küşata, fiziki kontrole yönlendirilmektedir. Bu işlem de talep edilen amaca tam hizmet etmemektedir.

Sonuç olarak; özellik arz eden fiziki kontrolle GTİP tespiti ve beyanı zor olan işlemlerde, talep halinde Gümrüğün Resmi Kimyahanesinde tahlil edilerek rapora bağlanması hem Dış Ticaret erbabı açısından hem de devlet adına vergilerin doğru tahsilat ve işlem açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.

Keyfiyet takdirlerinize arz olunur.

 

Serdar KESKİN

 

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

 

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc