Gümrükler Genel Müdürlügü- Gürcistan'dan Vekalet Yoluyla Araç Getirilmesi 15.06.2015 / 8586978 Tasarruflu yazi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı :72093537/020

Konu :Gürcistan'dan Vekalet Yoluyla Araç

Getirilmesi

 

15.06.2015 / 8586978

DAĞITIM YERLERİNE

 

Gürcistan’dan vekalet yoluyla getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına ilişkin Bakanlık Makamından alınan 12.06.2015 tarihli, 8558668 sayılı Onay ile geçici ithalat rejiminde tam muafiyet kapsamında Gürcistan’dan vekalet yoluyla lüks taşıt getirilmesi durumunda gümrük idarelerince söz konusu araçların geçici ithaline izin verilmemesi uygun bulunmuştur.

 

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

 

Münir UĞUZ

Bakan a.

Genel Müdür Yrd.

 

 

Dağıtım:

-Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine