Mükellef Hizmetleri Katma Deger Vergisi Grup Müdürlügü (IstanbuL) : Uyku tulumu altligi tesliminde uygulanacak KDV orani.

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/maliye_bakanligi.jpg


Uyku tulumu altlığı tesliminde uygulanacak KDV oranı. - UĞURLU GÜMRÜKLEME

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

Sayı: 39044742-010-425                                                                                         11/03/2015

Konu: Uyku tulumu altlığı tesliminde uygulanacak KDV oranı.

 

 

            İlgide kayıtlı yazınızda, Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyacı doğrultusunda alınacak 5.000 adet (polietilen köpükten oluşan) uyku tulumu altlığının tesliminde uygulanacak KDV oranı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

             KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin B/4 üncü sırasında, "Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler" yer almaktadır.

               Buna göre, teslime konu polietilen köpükten oluşan uyku tulumu altlığı olarak isimlendirilen ürünün dokumaya elverişli mensucat mahiyetinde veya teslim edildikten sonra dikim, kesim, kapsül çakılması vb. işlemlerden geçip başka bir mahiyete bürünmeye elverişli olması halinde TGTC'nin 3921.90.60.00.11 polietilenden olanlar GTİP No.lu bölümü kapsamında ele alınması ve 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin 4 üncü sırası uyarınca tesliminde %  8 oranında katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.

              Aksi halde, söz konusu polietilen köpükten oluşan uyku tulumu altlığının belirli ebatlarda kesilmek suretiyle belirli bir amaç için üretilmiş olan hazır eşya kapsamında değerlendirilmesi ve tesliminin genel oranda (% 18) katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.        

              Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.