Mükellef Hizmetleri Katma Deger Vergisi Grup Müdürlügü (IstanbuL) : 9619.00.30.90.00 GTIP No.lu bebek temizleme pamugunun KDV orani

Mükellef Hizmetleri Katma Deger Vergisi Grup Müdürlügü (IstanbuL) : 9619.00.30.90.00 GTIP No.lu bebek temizleme pamugunun KDV orani


9619.00.30.90.00 GTİP No.lu bebek temizleme pamuğunun KDV oranı- UĞURLU GÜMRÜKLEME

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

Sayı: 39044742-KDV. 28-466                                                                                       17/03/2015

Konu: 9619.00.30.90.00 GTİP No.lu bebek temizleme pamuğunun KDV oranı

             

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,  9619.00.30.90.00 GTİP No.lu "Bebek Temizleme Pamuğu"nun katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda görüş sorulmaktadır.

            KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            KDV oranları ile ilgili 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin "B" bölümünün;

            - 1 inci sırasında " Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon vetops haldeki tiftik, yün ve yapağı",

            - 4 üncü sırasında "Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, işlemeler",

            - 22 nci sırasında 20.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren 08.07.2008 tarih ve 2008/13902 sayılı Kararname ile yapılan düzenlemede; TGTC'ndeki GTİP No'ları ve eşya tanımları itibariyle belirlenen eşyalar,

             sayılmıştır.

            TGTC'nin 9619.00 tarife alt pozisyonunda "Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya (hangi maddeden olursa olsun)" tanımlanmıştır. Bu tarife pozisyonuna ait GTİP No.ları arasında "9619.00.30.90.00 Diğerleri" de yer almaktadır.

            Buna göre, TGTC'nin "9619.00.30.90.00 Diğerleri" GTİP Nosu kapsamında olan ve ticari hayatta bebek temizleme pamuğu olarak isimlendirilen eşyanın ithal ve teslimi KDV oranları ile ilgili I ve II sayılı listedeki eşyalar arasında yer almadığından, genel oranda (%18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc