Ekonomi Bakanligi: Elyaf Detay Beyani kullaniminda kumas eni ve kullanilan iplik türü tespiti yöntemleri ile ilgi konulu (22.06.2015/8755834) tasarruflu yazisi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Elyaf Detay Beyanı kullanımında kumaş eni ve kullanılan iplik türü tespiti yöntemleri- UĞURLU GÜMRÜKLEME

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı: 85593407/165.01

Konu: Elyaf Detay  Beyanı

 

22.06.2015 / 8755834

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

İlgi: a) Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 17/7/2014 tarihli 1719425 sayılı yazısı.

b) Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 13/5/2014 tarihli 330531 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazılar konusu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 15/6/2015 tarihli 76000 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Erkan ERTÜRK

 

Bakan a.

 

Daire Başkanı


EK: Yazı örneği


DAĞITIM:
Uludağ Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

*******************************************
 

T.C.

GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel  Müdürlüğü- Tarife ve Laboratuvarlar Dairesi

 

Sayı:17474625/109

Konu:Tekstil  Örnekleri Ölçüm Tipleri

 

KIYMET VE  VERGİLENDİRME DAİRESİ


Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen 17.07.2014 tarih ve 1719425 barkod sayılı, yazıda özetle; "Tekstil örneklerinin analizlerinde kullanmış oldukları yöntemlerden TS EN 1773 "Tekstil-Kumaşlar-Genişlik ve uzunluğun tayini" ve TS 255 "Dokunmuş kumaşlar - İmal tarzı -Analiz metotları - Kumaştan çıkarılan ipliğin doğrusal yoğunluğunun tayini" standartlarının ölçümler için değişik metotlar sunduğu belirtilmekte olup, kumaşların genişliğini (en) tespit etmek için kullanmış oldukları TS EN 1773 yönteminde, genişlik ölçümü olarak 3 tip yöntem verildiği “toplam genişlik, kullanılabilir genişlik ve taraflarca tanımlanan ve üzerinde anlaşmaya varılmış diğer genişlik.” belirtilmiştir.

Ayrıca TS 255 Kumaştan çıkarılan ipliğin Teks, Ne vb. cinsinden yoğunluğunu bulmak için kullandıkları yöntem olduğu ve bu yöntemde de 2 şekilde iplik yoğunluğu ölçümü yapılabildiği “1-Lif Olmayan Maddeler Giderilmeden Doğrusal Yoğunluk Tayini 2- Lif Olmayan Maddeler Giderildikten Sonra Doğrusal Yoğunluk Tayini “ belirtilmekte olup Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinde her iki konu ile ilgi herhangi bir açıklama olmadığı ifade edilmiştir.

Dairemizce yapılan incelemelerde bahsi geçen ölçümlerin ve analizlerin eşyanın tarifesi üzerinde bir değişikliğe neden olmadığı, yapılan ölçümlerin eşyanın kıymetinin hesaplanmasında kullanıldığı anlaşılmış olup konu itibariyle Daireniz görev alanına girdiği değerlendirildiğinden bahse konu yazı ve konuya ilişkin Laboratuvar Müdürlüklerinin görüşleri ilişikte gönderilmiştir.

 

Münir UĞUZ

 

Daire Başkanı

 

EK: 5 Adet yazı

 

T.C.

GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel  Müdürlüğü-Tarife ve Laboratuvarlar Dairesi

Sayı:17474625/109

Konu: Tekstil  Örnekleri Ölçüm Tipleri

KIYMET VE  VERGİLENDİRME DAİRESİ

İlgi: a) 19.09.2014 tarihli ve 17474625-109/00002868961 sayılı yazı
b) 14.01.2015 tarihli ve 17474625-109/00005245600 sayılı yazı

İlgide kayıtlı yazımlarımız ile ilgili olarak Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan 22.01.2015 tarih 5417354 sayılı yazı ve 25.02.2015 tarih 6216207 sayılı yazılar ilişikte gönderilmekte olup, "Tekstil Örnekleri Ölçüm Tipleri"ne ilişkin halihazır da Laboratuvar Müdürlüklerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi açısından Dairenizce yapılacak değerlendirme önem arz etmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

 

 

Kamile AKBAŞ

 

Daire Başkanı