Mükellef Hizmetleri Katma Deger Vergisi Grup Müdürlügü (IstanbuL) : sapka tesliminde uygulanacak KDV orani

Mükellef Hizmetleri Katma Deger Vergisi Grup Müdürlügü (IstanbuL) : sapka tesliminde uygulanacak KDV orani


şapka tesliminde uygulanacak KDV oranı - UĞURLU GÜMRÜKLEME

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı: 64597866-130[28-2015]-11427                                                    28/04/2015

Konu:      şapka tesliminde uygulanacak KDV oranı

,

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 65.04.00.00.00.19 ve 6505.00.90.20.00 GTİP'lerde beyan edilen kağıt ipliğinden mamül şapkaların ithali ve tesliminde uygulanması gereken  katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında bilgi istenilmektedir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 24/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile, Kararname eki  I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki (II) sayılı listenin "B) Diğer Mal ve Hizmetler" bölümünün;

            4 üncü sırasında "Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler",

            5 inci sırasında "Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil)(yataklar hariç)",

            6-a sırasında "İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil)"

            yer almaktadır.

            Buna göre, 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin B/4 üncü sırasında yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul şapka ile işlenmiş post, deri ve köselelerden mamul şapka tesliminde %8 oranında KDV uygulanacaktır.

            Ancak, 5308.90 tarife pozisyonunda tanımlanan kağıt ipliğinden üretimi gerçekleştirilen şapka, söz konusu listeler kapsamında yer almadığından ithali ve teslimi genel oranda (% 18) katma değer vergisine tabi tutulacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc