Gümrükler Genel Müdürlügü-Gümrük Idareleri Dairesinin Alüminyum Pasta (Pigment) ve benzeri esyanin Suriye'ye çikisi hk. tasarruflu yazilari (02.07.2015 / 8997844)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü-Gümrük İdareleri Dairesi

 

Sayı :21558579/166.01[GGM-10.02]

Konu :Alüminyum Pasta (Pigment) ve
benzeri eşyanın Suriye'ye çıkışı

02.07.2015 / 8997844

DAĞITIM YERLERİNE

 


Suriye ile ülkemiz arasındaki ticaret, Bakanlığımızın kara hudut kapılarına yönelik aldığı ve esasen gümrük hizmetlerinin yeniden planlanmasını içeren güvenlik temelli tedbirler çerçevesinde yürütülmekte ve zaman içerisinde ortaya çıkan gereklilikler sonucu hudut kapılarımızda bölge koşullarına uygun yeni tedbirler alınmaya da devam edilmektedir.

Bu çerçevede, 3207.10, 3207.30 ve 7603.10 tarife alt pozisyonu ile 3212.90.00.00.12 ve 3212.90.00.00.19 GTİP’inde yer alan eşyanın Suriye'ye açılan kara hudut kapılarımızdan çıkışına ilişkin gümrük hizmeti verilmemesi, Bakanlık Makamı'nın 01.07.2015 tarihli ve 8994729 sayılı onayları çerçevesinde uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI

 

Bakan a.

 

Genel Müdür


DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri