Duvar kagitlari ve benzeri duvar kaplamalarinin ithalatinda ek mali yükümlülük seklinde korunma önlemi uygulanmasina karar verildi.

images/e%C5%9Fyalar/duvar-kagidi.jpg


 

Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamalarının ithalatında ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına karar verildi.

Ekonomi Bakanlığının, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu tarafından, duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamalarının ithalatında 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük getirildi.

Söz konusu ürünün ithalatında ilk yıl kilogram başına 5 dolar, ikinci yıl kilogram başına 4,5 dolar ve üçüncü yıl kilogram başına 4 dolar olmak üzere ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, Korunma Önlemleri Anlaşmasının ilgili maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulması da kararlaştırıldı.