Gümrüler Risk Genel Müdürlügünden Duyuru ---TRT Bandrol Ücreti Beyani Ve Tahsilati----

Gümrüler Risk Genel Müdürlügünden Duyuru ---TRT Bandrol Ücreti Beyani Ve Tahsilati----


TRT Bandrol Ücreti Beyanı Ve Tahsilatı - Uğurlu Gümrük Müşavirliği-1987

   TRT Bandrol Ücreti Beyanı Ve Tahsilatı

09/07/2015    tarihli ve 29411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/7757 sayılı Bakanlar    Kurulu Kurulu kapsamında ithalatta ödenmesi gereken bandrol ücretinin Bilge    Sistemince hesaplanmasını teminen; 60 numara ile  "TRT Bandrol Ticari" vergi    kodu ve TRTBNDT : “TRT Bandrol ücreti teminat mektubu ile” TRTBND : “TRT    Bandrol ücreti muafiyeti” adlı muafiyetler oluşturulmak sureti ile    Bakanlığımıza ait web sitesinde E-İşlemler, EDI/XML Referans ve Mesajları,    Vergi Kodları ile muafiyet kodları alanında yayınlanmıştır.
    
   Yükümlülerce bu kapsamda beyanda bulunurken;
    
   1) Bandrol ücretini ithalattan sonra teminat mektubu karşılığında ödeyecek    olmaları halinde, muafiyetler alanına TRTBNDT muafiyet kodunu girmeleri    gerekmektedir.Sistem bu durumda Bandrol ücretini hesaplamayacak ancak KDV ve    ÖTV matrahına dahil edecek, doküman olarak da 0870 nolu dökümanı    getirecektir.
    
   2) İthal edilen eşya Bandrol ücretine tabi olmayan bir eşya ise muafiyetler    alanından TRTBND muafiyet kodunun seçilmesi gerekmektedir.
    
   3) Özelliğine göre Bandrol ücreti vergisi oranı değişen eşyalarda eşyanın    vergi oranının tamamlayıcı bilgiler ekranından seçilmesi gerekmektedir.
    
   4) Ticari ithalat maksadı dışındaki eşyaya uygulanan maktu Bandrol ücreti    için mevcut  75 nolu TRT Bandrol isimli vergi kodunun uygulamasına aynen    devam edilecektir.

    

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc