Ekonomi Bakanliginin Bag ve bahçivan makaslari,pens,kerpeten,çekiç,tornavida,keski gibi bazi el aletlerinin ithalatinda uygulanmakta olan gözetim kiymetinin 30 ABD Dolari/kg dan 20 ABD Dolari/kg a düsürülmesi hk." konulu Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2010/9)de Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Teblig (22.08.2015 T. 29453 R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


Bağ ve bahçıvan makasları,pens,kerpeten,çekiç,tornavida,keski ithalatı ı - Uğurlu Gümrük Müşavirliği 1987

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

(22.08.2015 T. 29453 R.G.)

MADDE 1 – 12/9/2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/9 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ No: 2010/9) 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

          

GTİP

Madde Adı

Birim CİFKıymet (ABD Doları/Kg*)

820150000011

Bağ ve bahçıvan makasları

20

820320000011

Pensler

20

820320000012

Kerpetenler

20

820330000000

Tenekeci makasları ve benzeri aletler

20

820411000000

Ağzı sabit olanlar

20

820412000000

Ağzı ayarlanabilir olanlar

20

820520000011

Çekiçler

20

820530000000

Rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve ağaç işlemeye mahsus benzeri kesici aletler

20

820540000000

Tornavidalar

20

820559800019

Diğerleri

20

8206

82.02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde)

20

*Kg: Brüt Ağırlık

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.