Çin menseli 7019.90.00.10.00 GTIP nunda siniflandirilan dokumaya elverisli liflerden olanlarinin ithalatinda uygulanmakta olan dampinge karsi vergiden boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç tutulmustur.Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (Teblig No: 2015/5)de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (22.08.2015 T. 29453 R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/5)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(22.08.2015 T. 29453 R.G.)

 

MADDE 1 – 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/5)’ in 22 nci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

Pozisyon No

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Dampinge Karşı Önlem (CİF %)

7019.11

Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler

Çin Halk Cumhuriyeti

Chongqing Polycomp International Corporation (CPIC)

24,50

7019.12

Fitiller

7019.19

Diğerleri

7019.31

Takviye tabakaları

Diğerleri

35.75

7019.90.00.10.00

Dokumaya elverişli liflerden (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç)

7019.90.00.30.00

Cam liflerden keçe

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.