2015/8050 Yatirimlarda Devlet Yardimlari Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar (27.08.2015 T. 29458 R.G.) - Yatirimlarda Devlet Yardimlari Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/resmi-gazete.bmp


Bakanlar kurulu kararları 2015 - Uğurlu Gümrük Müşavirliği 1987

2015/8050   YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

(27.08.2015 T. 29458 R.G.)

Karar Sayısı : 2015/8050

Ekli "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 11/8/2015 tarihli ve 97369 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Asgari sabit yatırım tutarı üçmilyar Türk Lirasının üzerinde olan öncelikli yatırımlar stratejik yatırım olarak kabul edilir. Ancak, bu yatırımlar için sağlanacak faiz desteği tutarı yediyüzbin Türk Lirasını geçemez."

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

  

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi                                                            Sayısı

19/6/2012

28328

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi                                                         Sayısı

13/10/2012

28440

15/2/2013

28560

30/5/2013

28662

9/5/2014

28995

6/8/2014

29080

5/3/2015

29286

8/4/2015

29320