Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügünün "Alici/Satici Iliskisi" konulu 04.09.2015 tarih (2015/15) genelgesi

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügünün


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü


Sayı : 73421605/165.99

Konu : Alıcı/Satıcı İlişkisi


04.09.2015

GENELGE

(2015/15)


İthal eşyasına ait gümrük kıymetinin unsurlarını içeren ve beyanname ekinde aranan Kıymet Bildirim Formu, kağıtsız beyanname uygulamasına ilişkin çalışmalar

çerçevesinde 2014/15 sayılı Genelge ile "Genel Bilgiler" ve "Kalem Bilgileri" olmak üzere BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülünde bulunan "Bağlantılar"

 bölümüne eklenmiştir.


Bununla birlikte, İthal Eşyasına Ait Gümrük Kıymet Bildirim Formunun “Alıcı/Satıcı İlişkisi” alanında “VAR” veya “YOK” olmak üzere bütün kalemleri kapsayan

 sadece bir beyan yapılabilmektedir. Birden fazla kalemi olan ithal eşyalarda alıcının ilişki içinde olduğu birden fazla satıcının (göndericinin) olması durumunda,

 birden fazla alıcı-satıcı ilişkisi durumunun sistemde belirtilmediği tespit edilmiştir.


Bu itibarla, ithalat beyannamelerinde birden fazla satıcının bulunması ve alıcı ile birden fazla satıcı arasında ilişki bulunması halinde, bu durumun BİLGE Sistemi

 Detaylı Beyan programında bulunan Kıymet Bildirim Formunun Genel Bilgiler ekranındaki 7 numaralı alanın “Ayrıntılar” bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.


Bilgi ve gereğini rica ederim.


Cemal DERELİ

Bakan a.

Müsteşar V

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc