Gümrükler Genel Müdürlügünün 18.09.2015 tarihli 10632471 sayili tasarruflu yazisi (Serbest bölgeden ithalatta GK 161.madde talebinin beyannameye mesruhat düsülmesi)

Gümrükler Genel Müdürlügünün 18.09.2015 tarihli 10632471 sayili tasarruflu yazisi (Serbest bölgeden ithalatta GK 161.madde talebinin beyannameye mesruhat düsülmesi)


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.09.2015 tarihli 10632471 sayılı tasarruflu yazısı (Serbest bölgeden ithalatta GK 161.madde talebinin beyannameye meşruhat düşülmesi)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 40216608/145[GGM-03]
Konu : Gümrük Yönetmeliğinin 431. maddesi kapsamında talebin ne şekilde yapılacağı hk.
 
18.09.2015 / 10632471
DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bilindiği gibi, Gümrük Yönetmeliğinin 431 inci maddesi; “Serbest bölgede üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak üretilen eşyanın serbest dolaşıma sokulmak istenilmesi durumunda beyan sahibinin talebi halinde Kanunun 161 inci maddesi, talep olmaması halinde ise aynı Kanunun 15 inci maddesi hükümlerine göre gümrük vergileri hesaplanır.” Hükmünü amirdir.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Gümrük Yönetmeliğinin 431 inci maddesi konusu talebin hangi şekilde ve ne zaman yapılacağı hususunun açıklığa kavuşturulması yönünde taleplerin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Gümrük Yönetmeliğinin 431 inci maddesi kapsamında Gümrük Kanununun 161 inci maddesi hükümlerine göre vergi hesaplanması yönünde talepte bulunulmak istenilmesi halinde, yükümlüsünce BİLGE Sisteminde tescil aşamasında beyannamenin açıklamalar veya 44 no.lu hanesinde söz konusu talebin belirtilmiş olması gerekmektedir. Bu kapsamda beyanname tescil edildiğinde, beyanname nüshasının 44 no.lu hanesinde de Gümrük Yönetmeliğinin 431 inci maddesine göre talepte bulunulduğu görülecektir.

Diğer taraftan, talebin beyannamede belirtilmemiş olması durumunda Gümrük Kanununun 161 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılmayacaktır.

Bilgi ve gereği ile bağlantınız ilgili gümrük müdürlüklerinde yükümlülere ilan edilmek suretiyle duyurulmasını rica ederim.

  Mustafa GÜMÜŞ
  Bakan a.
  Genel Müdür V.

Dağıtım:

Batı Akdeniz, Batı Marmara, Doğu Karadeniz, Doğu Marmara,

Ege, GAP, İpekyolu, İstanbul, Orta Akdeniz, Orta Anadolu,

Orta Karadeniz, Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc