Gümrükler Genel Müdürlügü -Sigara cinsi esyanin Suriye'ye deniz yolu ile sevki hk konulu 23.10.2015 tarih 11258492 sayili tasarruflu yazisi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Suriye'ye deniz yolu ile sevki -  Uğurlu Gümrük Müşavirliği 1987 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı :21558579/166.01[GGM-15.05]

Konu : Sigara cinsi eşyanın Suriye'ye deniz

yolu ile sevki

23.10.2015 / 11258492
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :06.05.2015 tarihli ve 7727007 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle Cilvegözü, Öncüpınar, Karkamış ve Akçakale kara hudut kapılarında verilmekte olan gümrük hizmetleri Bakanlık Makamının 24.07.2012 / 2012-67; 20.09.2012 / 2012-97 tarih ve sayılı Onayları ile yeniden düzenlenmiş ve bu kapsamda bazı sınırlamalar uygulamaya konmuştur.

Dolayısıyla, Suriye ile ülkemiz arasındaki ticaret, Bakanlığımızın kara hudut kapılarına yönelik aldığı ve esasen gümrük hizmetlerinin yeniden planlanmasını içeren güvenlik temelli tedbirler çerçevesinde yürütülmekte ve zaman içerisinde ortaya çıkan gereklilikler sonucu hudut kapılarımızda bölge koşullarına uygun yeni tedbirler alınmaya da devam edilmektedir.

Bu kapsamda, ilgi yazımız ile Suriye'ye açılan kara hudut kapılarından sigara cinsi eşyanın Suriye’ye sevkinde gümrük hizmeti verilmemesi hususunun Bakanlık Makamının 30.04.2015 tarihli ve 7655907 sayılı Onayı ile uygun bulunduğu bildirilmişti.

Bu defa; Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden alınan 17.08.2015 tarihli ve 9870035 sayılı yazıda; bağlantıları Taşucu Gümrük Müdürlüğü'nden denizyolu ile Suriye'ye sevk edilmek istenen sigara cinsi eşya yüklü tırların işleminden bahisle; sigara cinsi eşyanın Suriye'ye açılan kara hudut kapılarından sevkinde olduğu gibi denizyolu ile yapılacak sevkinde de gümrük hizmeti verilmemesi hususunun değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Bu itibarla, ilgili Bakanlıklarla yapılan yazışmalar neticesinde; ülkemizden Suriye’ye gönderilip illegal yollarla tekrar ülkemize giriş yaptığı duyumları alınan ve doğruluğu yapılan yakalamalarla desteklenen, ülkemize herhangi bir katma değeri olmayıp aksine vergi kaybına neden olan illegal işlemlere sebebiyet verilmesi hususları göz önüne alınarak; sigara cinsi eşyanın Suriye’ye deniz yolu ile sevkinde de gümrük hizmeti verilmemesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GUMUŞ Bakan a. Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri