Gümrük Genel Tebligi (Gümrük Islemleri) (Seri No: 96)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Gümrük Islemleri) (Seri No: 135) (18.11.2015 t. 29536 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebligi (Gümrük Islemleri) (Seri No: 96)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Gümrük Islemleri) (Seri No: 135) (18.11.2015 t. 29536 s. R.G.)


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan tablolara sırasıyla aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

"Sıra NoYetkili Gümrük Müdürlüğü
8Bolu Gümrük Müdürlüğü
9Sakarya Gümrük Müdürlüğü "

 

"SıraNoYetkili Gümrük Müdürlüğü
7Bolu Gümrük Müdürlüğü
8Sakarya Gümrük Müdürlüğü "

 

"Sıra NoYetkili Gümrük Müdürlüğü
8Bolu Gümrük Müdürlüğü
9Sakarya Gümrük Müdürlüğü "

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc