Gümrükler Genel Müdürlügünün 06.01.2016 tarihli ve 12926731 sayili yazisi (TIR Karnelerinin geçerlilik süresinin 60 günden 75 güne çikarilmasi)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
ACELE
06.01.2015/12926731
Sayı : 44873033-030.02[GGM-TIR]
Konu : TIR Karnesinin Geçerlilik Süresi
DAĞITIM YERLERİNE

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 05.01.2016 tarihli ve 196 sayılı yazısında, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliğinden (IRU) alınan yazıya atıfla ; 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla verilen TIR Karnelerinin geçerlilik süresinin 60 günden 75 güne yükseltildiği, 1 Ocak 2016 tarihinden önce verilen TIR Karnelerinin geçerlilik süresinin 60 gün olarak kalacağı bildirilmektedir.

Bağlantınız gümrük idarelerinin konuyla ilgili olarak ivedilikle bilgilendirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

 Önder GÖÇMEN
 Bakan a.
 Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri