Bitki Karantinasi Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (17.01.2016 t. 29596 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gida__tarim_logo.jpg


Gıda. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 - 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(1) Serbest dolaşımda bulunmayan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden geçerek yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye geçişi transit işlemine tabidir. Ancak, deniz yoluyla kapalı konteynırlarda liman sahasına getirilen ve aynı liman sahasında açılmaksızın yine deniz yoluyla yurtdışına gönderilen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile hava yoluyla kapalı ambalajlarda havalimanı sahasına getirilen ve aynı havalimanında açılmaksızın yine hava yoluyla yurtdışına veya yurtiçine gönderilen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler transit işlemine tabi değildir.”


MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin EK-l’inde yer alan “A- Türkiye’de Varlığı Bilinmeyen ve İthale Mani Teşkil Eden Karantinaya Tabi Zararlı Organizmalar” bölümünün, "1) Böcekler" listesinde yer alan "Aeolesthes sarta"dan sonra "Agrilus auroguttalus""Bactrocera cucurbitae"den sonra "Bactrocera latifrons""Epitrixcucumeris"den sonra "Epitrixsimilaris", "Euphranta japonica"dan sonra "Euwallacea fornicatus""Margarodes vredendalensis"den sonra "Massicus raddei""Thrips palmi"den sonra "Thrips setosus"“Unaspis yanonensis ”den sonra “Xylosandrus crassiusculus” ve “2) Akarlar” listesinde yer alan “Oligonychus perditııs”dan sonra “Tetranychus evansi” eklenmiş ve “1) Böcekler” listesinden “Anoplophora chinensis” çıkarılarak aynı ekin “B- Türkiye’de Sınırlı Olarak Bulunan ve İthale Mani Teşkil Eden Karantinaya Tabi Zararlı Organizmalar” bölümündeki, “1) Böcekler” listesine “Bemisia tabaci”den önce gelmek üzere eklenmiştir.


MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin EK-2’sinde yer alan, “A-Türkiye’de Varlığı Bilinmeyen Karantinaya Tabi Zararlı Organizmalar” bölümünün, “1) Böcekler” tablosunun beşinci satırı çıkarılmış, aynı bölümün “4) Prokaryotlar (bakteri ve fitoplazmalar)” tablosundaki “Pseudomonas syringae pv. actinidiae ” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki “Pseudomonas syringae pv. aesculi" satırı ve “Xanthomonas axonopodis (Citrus L ’da patojen tüm strain’ler)” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki “Xanthomonas axonopodis pv. poinsettiicola” satırı eklenmiştir.
 

"Pseudomonas syringae pv. aesculiTohum hariç, dikim amaçlı Aesculus spp. bitkileri"

 

Xanthomonas axonopodis pv. poinsettiicolaTohum hariç, dikim amaçlı Codiaeum variegatum, Euphorbia heterophylla, Euphorbia mili, Euphorbia pulcherrima, Manihot esculenta bitkileri


MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin EK-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.


MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin EK-4’ünde yer alan 1.22.8.22.8.31028.133.133.241.141.355.155.255.558.1 ve 58.2 numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 2.12 numaralı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki 2.13 ve 2.14 numaralı satırlar eklenmiş, 10 numaralı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki 11 numaralı satır eklenerek diğer satırlar buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki 64 ve 65 numaralı satırlar eklenmiştir.

"1.2Bursaphelenchus xylophilus'un varlığı bilinen Kanada, Çin, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Meksika, Tayvan, ABD ve Portekiz menşeili; aşağıda belirtilen iğne yapraklıların (Coniferales) odunu:
-Tamamı veya bir kısmı iğne yapraklılardan elde edilen yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta  artıkları ve hurdaları.
 a) Öz dahil tüm odun yüzeyinde en az 30 dakika süreyle minimum 56 °C’lik bir ısıl işlemin yapıldığı Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir,
veya


b) Onaylı bir fumigasyon yapılmalı ve Bitki Sağlık Sertifikası üzerinde aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m3) ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat) belirtilmelidir. "