Ekonomi Bakanligi Ihracat Genel Müdürlügünün 19.01.2016 tarihli ve 6890 sayili yazisi (Dahilde Isleme Izin Belgeleri Mücbir Sebep, Ek Süre Onayi) ( t. s. R.G.)

Ekonomi Bakanligi Ihracat Genel Müdürlügünün 19.01.2016 tarihli ve 6890 sayili yazisi (Dahilde Isleme Izin Belgeleri Mücbir Sebep, Ek Süre Onayi) ( t. s. R.G.)


T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 31429883-105.01 -689019.01.2016
Konu : Mücbir Sebep-Ek Süre Onayı

 

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRAÇATÇILARI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE


15/01/2016 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı kapatılmayan dahilde işleme izin belgelerine,

-Belge ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilemeyen ihracatın Ukrayna, Libya, Rusya, Irak, Suriye'ye yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif kontrat anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya,

-Belge sahibi firmaların son dört takvim yılı itibarıyla ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti.

kaydıyla en geç belge süresi sonundan itibaren üç (3) ay içerisinde Bakanlığımıza müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin Bakanlığımız tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilmesi,

Ayrıca, yine yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, 15/01/2016 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı kapatılamayan vergi resim harç istisnası belgelerine ve 15/01/2016 tarihinden önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerine; vergi resim harç istisnası belgelerine konu işlemler için bu işlemlerin Ukrayna, Libya, Rusya, Irak, Suriye ile ilişkili olduğunun; belgesiz ihracat kredileri kapsamında taahhüt edilen ihracat için ise taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilemeyen bir kısmının Ukrayna, Libya, Rusya, Irak, Suriye'ye yapılacağının akreditif, proforma fatura, kontrat, anlaşmalar vb, bir belgeyle tevsiki kaydıyla, vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığımıza, belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilmesi halinde, ihracat süresi (ek süre dahil) bilim tarihinden itibaren yapılan işlemlerin taahhüde sayılabilmesi ve vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılabilmesini (teminen 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilmesi.

Dahilde işleme izin belgeleri ve vergi resim harç istisnası belgelerine ek süre almak için belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay İçinde Bakanlığımıza, belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya ek süre müracaatında bulunmuş olmakla beraber bu başvurulan reddedilen firmaların da, bu süreler zarfında müracaat etmiş olması hasebiyle bu onaylarda tanınan ek süre imkanlarından yararlanabilmesi 15 01.2016 tarihli Bakanlık Makamı Onayı ile uygun gürülmüştür.

Bilgileri ve keyfiyetin Birliğiniz üyerine duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

 

 Özgür Volkan AĞAR 
Genel Müdür V.

DAĞITIM:

 

Gereği;Bilgi;
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel  SekreterliğineBatı Anadolu Bölge Müdürlüğüne
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel SekreterliğineMarmara Bölge Müdürlüğüne
Ege İhracatçı Birlikleri Genel SekreterliğineGüneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne
İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğineİç Anadolu Bölge Müdürlüğüne
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel SekreterliğineDenizli Ürün Denetmenleri Grup Başkanlığı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel SekreterliğineBatı Karadeniz Bölge Müdürlüğüne
Orta Anadolu ihracatçı Birlikleri Genel  SekreterliğineGüney Anadolu Bölge Müdürlüğüne
Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel SekreterliğineBursa Gümrük Denetmenleri Grup Başkanlığına
Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel SekreterliğineGiresun Ürün Denelmenleri Grup Başkanlığına
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Genel SekreterliğineDoğu Karadeniz Bölge Müdürlüğüne
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Genel SekreterliğineAntalya Ürün Denetmenleri Grup Başkanlığı
 Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc