Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.02.2016 tarihli 13680907 sayılı yazısı (Takas ödeme şeklinde KKDF alınmayacağı)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 85593407-663.05[GGM-SKR953]
Konu : 18.01.2016 tarihli 078-B/01 sayılı SKR (1185-953)
 
08.02.2016 / 13680907
DAĞITIM YERLERİNE

Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Muhammet Ali BAYLAN ve Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı Ali Burak TURHAN tarafından düzenlenen 18.01.2015 günlü 178-B/01 sayılı Sonradan Kontrol Raporu'nda; 2013/21 sayılı Genelge ile ilgili Takas sözleşmesi kapsamında ihracatın önce yapılmış olması durumuna göre idareler arasında farklı uygulamaların olduğu, bazı idarelerde ithalattaki KKDF'nin teminata bağlandığı bazılarında ise bağlanmadığı; yine Takas Sözleşmesi kapsamında yapılan ithalat ve ihracatların farklı gümrük idarelerinde gerçekleşmesi halinde ihracatın daha önce yapılmış olması durumuna göre bazı idarelerde YGM raporu arandığı, bazı idarelerde ise YGM raporu aranmadığı hususlarının tespit edildiği belirtilmektedir.

Bilindiği üzere, 2013/21 sayılı Genelge'de bankacılık sisteminin kullanılmadığı veya kullanılamadığı durumlarla sınırlı ve bu ülkelerle yapılan ticarete mahsus olmak üzere, ödeme şeklinin takas olarak beyan edildiği hallerde Genelge'de belirtilen şartların yerine getirilmesi kaydıyla KKDF kesintisinin yapılmayacağı hususu düzenlenmiştir. Söz konusu şartlar içinde;

"4. Takas işlemi kapsamında yapılan ithalatlarda KKDF tutarı için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 202'inci maddesi çerçevesinde teminat verilmesi,

7. Takas işlemlerinin, takas dilekçesinde belirtildiği şekilde gerçekleştirildiğinin;takasa ilişkin ithalat ve ihracatların aynı gümrük müdürlüğünden yapılması halinde ilgili

gümrük müdürlüğünce, farklı gümrük müdürlüklerinden yapılması halinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince tespit edilmesi,"

Hususları düzenlenmiştir. Söz konusu Genelge hükümleri, takas işlemlerinde ihracatın önce yapılması durumuna göre; yapılan ithalatlarda KKDF için teminat alınmayacağı ve işlemlerin farklı gümrük idarelerinde yapılması durumunda YGM raporunun aranmayacağı şeklinde yorum ve uygulamalara imkan vermeyecek şekilde açık ve anlaşılırdır.

Bilgi edinilmesi ve takas işlemlerinin 2013/21 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Erkan ERTÜRK
Bakan a.
Daire Başkanı


DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükl