Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.02.2016 tarihli 13824181 sayılı yazısı (Nihai tüketime konu olmayan eşyanın Suriye ye sevki)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği Ltd.şti.                
        
            Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.02.2016 tarihli 13824181 sayılı             yazısı (Nihai tüketime konu olmayan eşyanın Suriye ye sevki)
        

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 21558579-166.01[GGM-10.02]

Konu : Nihai tüketime konu olmayan
eşyanın Suriye'ye sevki

15.02.2016 / 13824181

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 21.01.2013 tarihli ve 1277 sayılı yazımız.

    

b) 14.04.2015 ve 7259026 sayılı yazımız.

    

c) İstanbul Güm. ve Tic. Bölge Müd.’nün 09.02.2016 tarihli ve 13731701     sayılı yazısı.

Bilindiği üzere, 20.09.2012/2012-97 tarihli ve sayılı Bakanlık Makamı Onayında; Suriye vatandaşlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak,nihai varış noktası Suriye olan nihai tüketime ve kullanıma konu olacak ürünlerin çıkış gümrük hizmetlerininin sürdürülmesi talimatlandırılmıştı.

Diğer taraftan, ilgi (a)’da kayıtlı yazımız ile de; nihai tüketime ve kullanıma konu olmayan ürünlerin de Suriye'ye açılan kara hudut kapılarımızdan çıkışına müsaade edilmesinin Bakanlık Makamının 18.01.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Onayı ile uygun bulunduğu bildirilmişti.

Ancak, ilgi (c)’de kayıtlı yazıdan ve çeşitli gümrük idareleri ile yapılan şifahi görüşmelerden; ilgi (b)’de kayıtlı yazımızın nihai tüketime ve kullanıma konu olmayan ürünlerin Suriye’ye açılan kara hudut kapılarından Suriye’ye sevkinde gümrük hizmeti verilip verilmeyeceği hususunda tereddüte yol açtığı anlaşılmıştır.

Bakanlık Makamının 18.01.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Onayı halihazırda yürürlükte olup, söz konusu Onay çerçevesinde, nihai tüketime ve kullanıma konu olmayan ürünlerin de Suriye'ye açılan kara hudut kapılarımızdan Suriye’ye sevkinde gümrük hizmeti verilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri