Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.03.2016 tarihli ve 14574204 sayılı yazısı (Fikri Sınai Mülkiyet Hakkı İhlaline İlişkin Hak Sahibi veya Temsilcisine Yapılan Bildirim)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 38850468-164
Konu: Fikri Sınai Mülkiyet Hakkı İhlaline İlişkin Hak Sahibi veya Temsilcisine Yapılan Bildirim

18.03.2016 / 14574204

DAĞITIM YERLERİNE

Fikri ve sınai haklarının ihlali ile ilgili olarak gümrük idarelerinin harekete geçmesine ilişkin başvuruların elektronik olarak hak sahibinin Türkiye'deki temsilcisi sıfatıyla gerçekleştiren hak sahibi temsilcileri tarafından Bakanlığımıza intikal eden dilekçelerde özetle; fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması kapsamında gümrük müdürlükleri tarafından tespit edilen sahte ürünlerle ilgili müvekkilin distribütörüne veya başka şahıslara tebligat yapıldığının görüldüğü belirtilmektedir.

Bilindiği üzere; fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin gümrük önlemleri, Gümrük Kanunu'nun 57 nci ve Gümrük Yönetmeliği'nin 100 ila 111 inci maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre, fikri ve sınai mülkiyet hakları mevzuatına göre korunması gereken haklarla ilgili olarak, hak sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki eşyanın alıkonulması veya gümrük işlemlerinin durdurulması hak sahibinin veya temsilcisinin talebi üzerine gümrük idareleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Gümrük idareleri tarafından fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali durumlarında eşyanın durdurulması ve alıkonulmasına ilişkin gümrük işlemleri, Gümrük Yönetmeliği 104. maddesi kapsamında gerçekleştirilmekte olup, konuya ilişkin söz konusu maddenin ikinci fıkrası "Gümrük idaresi hak sahibi veya temsilcisi ile beyan sahibi veya Kanunun 37 nci maddesine göre eşyanın zilyedine eşyanın alıkonulduğunu veya gümrük işlemlerinin durdurulduğunu takip eden ilk iş günü içerisinde bildirir." hükmünü amirdir.

Bu itibarla; mezkur fıkrada bahsi geçen hak sahibi veya temsilcisine bildirim yapılabilmesi için ilgilinin iletişim bilgilerine ulaşılırken, Türk Patent Enstitüsü ve benzeri kamu kurumlarının sayfaları yerine konuya ilişkin olarak Bakanlığımız İntranetinde yer alan ve tüm gümrük idarelerinin erişimine açık olan "Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Programı"nın kullanılması, ilgili programda Gümrük Kanunu 57. maddesi kapsamında gümrük işlemleri durdurulan eşyaların marka/patent/tasarım vb. haklarına göre arama yapılarak hak sahipleri veya temsilcilerine ait iletişim bilgilerine ulaşılması, dolayısıyla gümrük idaresinde yapılan yakalama ve durdurmaya ilişkin olarak doğru irtibat kişilerine tebligat yapılması hususunda gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri