thalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (25.03.2016 t. 29664 s. R.G.) kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri ithalatında uygulanmakta olan gözetim miktarı 30 Dolar/Kg olarak değiştirildi ve gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuru şeklinde değişiklik yapıldı.

thalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (25.03.2016 t. 29664 s. R.G.)   kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri ithalatında uygulanmakta olan gözetim miktarı 30 Dolar/Kg olarak değiştirildi ve gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuru şeklinde değişiklik yapıldı.Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 19/8/2013 tarihli ve 28740 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10)’in 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-II, Ek-IV, Ek-V, Ek-VI ve Ek-VII’deki formlar eksiksiz bir şekilde doldurulur ve Ek-III’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirtilen belgelerin iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-I’inde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ GÜMRÜK TARİFE POZİSYONU VE EŞYA TANIMI

Sıra No G.T.P Eşyanın Tanımı BİRİM GÜMRÜK KIYMETİ*(ABD Doları)
1.  3921.90.60.00.11  Yalnız mesnedi şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucattan olanlar 2,5 $/Kg
2.  8208.30.00.00.00  Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücü ve/veya karıştırıcı elektrikli ev cihazlarının kesici, öğütücü ve doğrayıcı uçları 25 $/Kg
3.  8301.40.11.00.00  Silindirli kapı kilitleri 20 $/Kg
4.  8301.40.19.00.11  Soğuk hava depolarına mahsus olanlar 20 $/Kg
5.  8301.40.19.00.19  Diğerleri 20 $/Kg
6.  8301.60  Aksam ve parçalar 15 $/Kg
7.  9105.21.00.00.00  Elektrikle çalışan duvar saatleri 3,50 $/Adet
8.  9609.10  Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri (sert bir kılıfa yerleştirilmiş uçları ile birlikte) 30 $/Kg
9.  9613.10.00.00.00  Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları 0,08 $/Adet
10.  9613.20.00.00.11  Ateşleme sistemi elektrikli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları 0,16 $/Adet
11.  9613.20.00.00.19  Diğer ateşleme sistemli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları 0,08 $/Adet”

* Kg: Brüt Ağırlık ”

MADDE 4 – Aynı Tebliğe ekteki Ek-IV, Ek-V, Ek-VI ve Ek-VII eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc