Gümrük Genel Tebligi (Gümrük Islemleri) (Seri No: 102)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Gümrük Islemleri) (Seri No: 134) (24.01.2016 t. 29603 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:102)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

"18Derince Gümrük Müdürlüğü"

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.