Yönetmelige 10 numara yag ayari: Gümrükte satis yasaklandi

small_yag.jpg


Büyük şirketlerin yurtdışından getirerek irili ufaklı firmalara 10 numara yağ yapımında kullanılan baz yağı ve solvent satışının önüne geçiliyor. Artık gümrük sahalarında bu ürünlerin satışına izin verilmeyecek.


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, milyarlarca lira vergi kaybına yol açan, ölümlü kazalara ve çevre kirliliğine sebebiyet veren 10 numara yağ piyasasına yönelik önemli bir düzenleme yaptı. Bakanlık, gümrük yönetmeliğine, "Gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmez." ifadelerini ekledi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle 10 numara yağ satışının önüne geçilmesi hedefleniyor.
 
Son yıllarda hızla artan petrol fiyatları, araç sahiplerini motorine göre daha ucuz olan 10 numara yağ kullanımına yöneltiyordu. Gümrük ve Muhafaza yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 10 numaralı yağ olarak bilinen kaçak akaryakıt, piyasada bilinen aksine kaçak yollardan yurda girmiyor. Tamamen yasalara uygun olarak ithal edilen ürünün amacına uygun olarak sanayide kullanılması yerine, amaç dışında yakıt olarak kullanıldığı için Petrol Piyasası Kanunu'na göre kaçak sayılıyor.
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 10 numara yağı engelleyebilmek için yaptığı çalışmayı tamamladı. Resmi Gazete'de 12 Haziran'da yayımlanan düzenlemeye, "Gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmez." ifadeleri eklendi.
 
Düzenlemenin, 10 numara yağ olan kaçak akaryakıtın hammaddesi olan baz yağı ve solvent ithalatını önemli ölçüde kısıtlayacağı bekleniyor. Daha önce az sayıda tedarikçi olarak bilinen firmalar tarafından yüksek tonajlarda baz yağı ve solvent, yurtdışından getirilerek gümrüklü saha olarak bilinen antrepolarda depolanıyor ve irili ufaklı yüzlerce firmaya devrediliyordu. Devri alan bu firmalar tarafından indirimli ÖTV ile ithal ediliyordu. İrili ufaklı yüzlerce firma tarafından ithalat yapıldığından bunların takibinde ciddi zorluklar yaşanıyordu.

Yeni düzenleme ile baz yağı ve solvent antrepolardan devri kaldırıldı. Böylece parası olan her firma, antrepolardan devir suretiyle baz yağı ve solvent alıp ithal edemeyecek. Firmaların bunu yurtdışından tedarik etmesi gerekecek. Yurtdışından mal tedarik edilebilmesi için firmaların kayıtlı ve belli ölçekte olması gerektiği kaydedildi. Ayrıca yeni düzenleme ile sadece sanayiciler tarafından yurtdışından baz yağı ve solvent ithal edilebilecek. Tedarikçiler tarafından ithalat yapılamayacak. Gümrük ve Muhafaza yetkilileri, yeni düzenlemenin 10 numara yağ piyasasına büyük oranda bir çeki, düzen vereceğini, bu işle uğraşan firmaların çok daha kolay kontrol altına alınabileceğini ifade ediyor.
 
 
 
Zaman
kaynak: http://www.risalehaber.com/news_detail.php?id=147266