İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/6)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (13.05.2016 t. 29711 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/6)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (13.05.2016 t. 29711 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 28/2/2009 tarihli ve 27155 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/6)’de geçen “O.Y.L. Manufacturing Company Sdn. Bhd.” ibareleri “Daikin Malaysia Sdn. Bhd.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.