İthalat Rejimi Kararına Ek Karar- 2016/8842 Hurma ithalatında Gümrük Vergisi Oranı bütün ülkeler için sıfıra(0) indirildi.

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar- 2016/8842 Hurma ithalatında Gümrük Vergisi Oranı bütün ülkeler için sıfıra(0) indirildi.


İthalat Rejimi Kararına Ek Karar- 2016/8842 (18.05.2016 t. 29716 s. R.G.)

Karar Sayısı: 2016/8842

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 3/5/2016 tarihli ve 53032 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/5/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddenin gümrük vergisi karşısında gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

G.T.İ.P. MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,
EFTA
GÜR. B-HER. G.KORE MLZY. D.Ü.
0804.10.00.00.00 Hurma 0 0 0 0 0 0

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc