Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü 2016/3 sayılı Genelgesi (2016/25 sayılı Tebliğ kapsamında, Kapsam dışı beyan edilen ürünlerin başvurularının, 2.1.2017 tarihinden itibaren GTB-İRİS üzerinden yapılacağı hakkında değişiklik)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü 2016/3 sayılı Genelgesi (2016/25 sayılı Tebliğ kapsamında, Kapsam dışı beyan edilen ürünlerin başvurularının, 2.1.2017 tarihinden itibaren GTB-İRİS üzerinden yapılacağı hakkında değişiklik)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : 28229819-590
Konu : 2016/2 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge

13.06.2016 / 16591780
GENELGE
(2016/3)

İlgi: 02.05.2016 tarihli 2016/2 sayılı Genelge

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/25) kapsamında bulunan tüketici ürünlerinin ithalatında; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden yapılacak uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar düzenleyen 2/5/2016 tarihli ve 2016/2 sayılı Genelgenin "Kapsam Dışı" başlıklı dördüncü maddesine, aşağıda yer alan fıkra eklenmiştir.

"(3) Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlere ilişkin başvurular, 2/1/2017 tarihinden itibaren GTB-İRİS üzerinden yapılır."

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

Dağıtım:

Merkez ve taşra teşkilatı