Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 30.06.2016 tarih ve 17138049 sayılı yazısı (2016/8984 sayılı Karar kapsamında tercihli vergi oranlarından faydalanmak için D-8 Menşe İspat Belgesinin ibrazı hk.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 30.06.2016 tarih ve 17138049 sayılı yazısı (2016/8984 sayılı Karar kapsamında tercihli vergi oranlarından faydalanmak için D-8 Menşe İspat  Belgesinin ibrazı hk.


D-8 Menşe İspat Belgesi - Uğurlu Gümrük Müşavirliği Ltd.şti. 1987                

        
            Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 30.06.2016 tarih             ve 17138049 sayılı yazısı (2016/8984 sayılı Karar kapsamında             tercihli vergi oranlarından faydalanmak için D-8 Menşe İspat             Belgesinin ibrazı hk.) 
        

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü


Sayı : 16934678-724.01.02

Konu : D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması


30.06.2016 tarih ve 17138049

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE

13 Mayıs 2006 tarihinde Endonezya’da imzalanan “D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması” 1 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girecek olup "D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Terchli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" 24 Mayıs 2016 tarihli ve 29721 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Anılan Anlaşma kapsamında gerçekleştirilecek ithalat işlemlerinde eşyanın 28 Haziran 2016 tarihli ve 29756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/8984 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar'da yer verilen tercihli vergi oranlarından yararlanabilmesi için menşe ispat belgesi olarak, "D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Terchli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" ekinde yer alan D-8 Menşe İspat Belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

D-8 ülkelerinden Bangladeş Halk Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti henüz Anlaşmanın iç onay sürecini tamamlamadıklarından, diğer D-8 üyesi devletlerden Endonezya Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Malezya, Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti menşeli eşyanın ithalatında anılan Karar kapsamındaki tercihli vergi oranları uygulanabilecektir.

Aynı şekilde söz konusu Anlaşma kapsamında Endonezya Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Malezya, Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyetine gerçekleştirilecek ihracat işlemlerinde de ihracatçılarca talep edilmesi ve kapsamı eşyanın ilgili tüm koşulları karşılamış olması kaydıyla, Bakanlığımızca yetkilendirilen kuruluşlarca basımı ve dağıtımı yapılarak usulüne uygun düzenlenen D-8 Menşe İspat Belgeleri onaylanacaktır.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Sevil KARACA
Bakan a.
Daire Başkanı

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc