Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.08.2016 tarihli ve 17860866 sayılı yazısı (Muz ithalatında referans kıymetin FOB üzerinden takip edildiği ile CFR teslimde navlun kıymeti) CFR teslim şekli ile gerçekleştirilen muz ithalatlarında, referans kıymeti FOB cinsinden yayınlanmakta olduğu belirtilerek, sigorta ve navlun giderlerine ilişkin şüphe hasıl olması durumlarında 2012/29 sayılı Genelge hükümleri uyarınca söz konusu kıymetlerin araştırılması hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.08.2016 tarihli ve 17860866 sayılı yazısı (Muz ithalatında referans kıymetin FOB üzerinden takip edildiği ile CFR teslimde navlun kıymeti) CFR teslim şekli ile gerçekleştirilen muz ithalatlarında, referans kıymeti FOB cinsinden yayınlanmakta olduğu belirtilerek, sigorta ve navlun giderlerine ilişkin şüphe hasıl olması durumlarında 2012/29 sayılı Genelge hükümleri uyarınca söz konusu kıymetlerin araştırılması hk.


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.08.2016 tarihli ve 17860866 sayılı yazısı (Muz ithalatında referans kıymetin FOB üzerinden takip edildiği ile CFR teslimde navlun kıymeti)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :85593407-165.04

Konu :CFR Teslim Şekli "Muz" İthalatında
Referans Fiyat Uygulaması

09.08.2016 / 17860866

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 27.05.2016 tarihli, 16296573 sayılı yazısı.

b) 08.06.2016 tarihli, 16567408 sayılı yazımız.

İlgi (b)'de kayıtlı yazımız ile CFR teslim şekli ile gerçekleştirilen muz ithalatlarında gerçekleşen uygulamalara ilişkin bilgi talep edilmiş olup, cevaben alınan muhtelif tarihli/sayılı yazılarda konuya ilişkin farklı görüşler belirtildiği ve uygulamaların bazı hususlarda farklılaştığı görülmüştür.

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 51/9. maddesinde; "Navlun makbuzu ve/veya sigorta poliçesinin ibrazının imkansız olduğu veya kabul edilebilir nitelikte bulunmadığı hallerde, yükümlü tarafından nedenleri de belirtilerek verilecek bir dilekçe ile bu durumun bildirilmesi suretiyle; emsal navlun ve/veya sigorta gideri fiilen ödenen veya ödenecek fiyat eklenir. Vergi kaybı söz konusu olmaması ve yükümlünün talep etmesi halinde, ithal eşyasının FOB kıymetinin %10 unun navlun ve %3 ünün sigorta bedeli olarak ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına eklenebilir. " hükmü yer almaktadır.
Ancak, 2012/29 sayılı Genelgemizde belirtildiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, beyan edilen gümrük kıymetinin gerçekliği veya doğruluğu konusunda şüpheye düşülmesi halinde, gümrük idarelerince yükümlülerden ilave bilgi ve belge talep edilmesi de dahil olmak üzere, konunun incelenmesi ve araştırılması neticesinde şüpheye sebebiyet veren hususlar giderilmediği takdirde eşyanın gümrük kıymeti satış bedeli yöntemine göre tespit edilemeyecektir. İlgide kayıtlı yazılar konusu "muz" cinsi eşyanın referans kıymeti FOB cinsinden "Kıymet Veri Bankası"nda yayınlanmakta olup, bu itibarla eşyanın FOB kıymetine veya sigorta ve navlun giderlerine ilişkin şüphe hasıl olması durumlarında 2012/29 sayılı Genelge hükümleri uyarınca söz konusu kıymetlerin araştırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Genel Müdür V.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc