Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.08.2016 tarihli ve 17949458 sayılı yazısı (Kakao, ayçiçeği tohumu ve kırık pirinç Referans Kıymet) Kakao, ayçiçeği tohumu ve kırık pirinç cinsi eşyaların ithalatında referans veri fiyatının Kıymet Veri Bankasında yayımlanacağı hk.

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.08.2016 tarihli ve 17949458 sayılı yazısı (Kakao, ayçiçeği tohumu ve kırık pirinç Referans Kıymet)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-165.04

Konu : Referans Kıymetler


11.08.2016 / 17949458

DAĞITIM YERLERİNE


Bilindiği üzere, beyan edilen kıymetin gerçeklik veya doğruluğunun incelenmesinde gümrük idarelerince veri/referans bilgilerin kullanılması mümkündür. Referans/veri fiyat bilgileri, gümrük idareleri tarafından ithal eşyasının gümrük kıymeti esas değerler olarak kullanılmamakta, kıymet tespitinde gümrük idaresinin beyanın gerçekliği ve doğruluğu konusunda yapılacak incelemede yol gösterici mahiyette kullanılmaktadır.

Bu kapsamda, "kakao, ayçiçeği tohumu ve kırık pirinç" cinsi eşyaların ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (US International Trade Commission) 'nun internet sitesinden ve Thomson Reuters Eikon'dan anılan kıymetleri periyotlar halinde "Kıymet Veri Bankası"nda yayımlanacaktır. 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

EŞYA TANIMI Menşe Ülke İhracat ülkesi Teslim Şekli Ölçü Birimi Para birimi Fiyat Son Güncelleme
KAKAO Fildişi Sahili Fransa CIF kg EUR 2,83 Ağustos 2016*
  Malezya Malezya FOB kg USD 2,1 Temmuz 2016*
    ABD FOB kg USD 2,7 Ağustos 2016*
AYÇİÇEĞİ   ABD FOB kg USD 1,08 Haziran 2016*
KIRIK PİRİNÇ   ABD FOB kg USD 0,4 Haziran 2016*

*Kaynak : Thomson Reuters Eikon
*Kaynak: US International Trade Commission