thalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2016/9118 (Ayakkabılar ithalatında uygulanmakta olan ilave gümrük vergisinde değişiklik) 2014/6692 sayılı Karar ile Ayakkabılar ithalatında uygulanmakta olan ilave gümrük vergisinde değişiklik oldu ve 6406.10.90.10.00, 6406.10.90.90.00 ve 6406.90.30.00.00 gtipli ürünlere de ilave gümrük vergisi getirildi.

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/resmi-gazete.bmp


İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2016/9118 (Ayakkabılar ithalatında uygulanmakta olan ilave gümrük vergisinde değişiklik) (01.09.2016 t. 29818 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2016/9118

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 22/7/2016 tarihli ve 82299 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 21/7/2014 tarihli ve 2014/6692 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın ekinde yer alan tablo ilişikte gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
2/8/2014 29076
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
26/8/2014 29100

 

Ek-1

TABLO

G.T.P.

MADDE İSMİ

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI *
1 2 3 4 5
6 7 8

9

Min. İGV (ABD Doları/Çift) İGV (%) Min. İGV (ABD Doları/Çift) İGV (%) Min. İGV (ABD Doları/Çift) İGV (%) Min. İGV (ABD Doları/Çift) İGV (%)
64.01 Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan su geçirmez ayakkabılar (ayakkabının yüzü, tabana dikmek, perçinlemek, çivilemek, vidalamak ve benzeri işlemlerle tutturulmamış veya birleştirilmemiş) 0 0 0 0 5 50 5 50 5 50 5 50
64.02 Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar 0 0 0 0 3 30 3 30 3 30 3 30
64.03 Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar 0 0 0 0 5 50 5 50 5 50 5 50
64.04 Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan ayakkabılar 0 0 0 0 3 30 3 30 3 30 3 30
64.05 Diğer ayakkabılar 0 0 0 0 5 50 5 50 5 50 5 50
64.06 Ayakkabı aksamı (dış tabanlar dışındaki tabanlara tutturulmuş veya tutturulmamış ayakkabı yüzleri dahil); çıkarılabilir iç tabanlar, topuk rampası ve benzeri eşya; getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri eşya; ve bunların akşamı (6406.10, 6406.90.30.00.00 ve 6406.90.60.00.00 GTİP'leri hariç). 0 0 0 0 - 10 - 10 - 10 - 10
6406.10.10.00.00 Deriden 0 0 0 0 - 30 - 30 - 30 - 30
6406.10.90.10.00 Çelikten olanlar 0 0 0 0 - 20   20   20   20
6406.10.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 - 20   20   20   20
6406.90.30.00.00 Dış tabanı olmayan fakat iç taban veya diğer iç kısımlara tutturulmuş ayakkabı yüzlerinden meydana gelenler 0 0 0 0 - 20 - 20 - 20 - 20
6406.90.60.00.00 Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden ayakkabı dış tabanları 0 0 0 0 - 30 - 30 - 30 - 30

*İlave gümrük vergisi sütunlarındaki ülke ve ülke grupları:
1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore.
3 : Morityus.
4: Malezya
5 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu
6 : En Az Gelişmiş Ülkeler
7 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler
8 : Gelişme Yolundaki Ülkeler.
9 : Diğer Ülkeler