Gümrükler Genel Müdürlüğünün Yurt Dışı Kıymet Araştırmaları konulu yazısı

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Gümrükler Genel Müdürlüğünün Yurt Dışı Kıymet Araştırmaları konulu yazısı

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 85593407-165.03
Konu: Yurt Dışı Kıymet Araştırmaları

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, beyan edilen kıymetin doğruluğu ve gerçekliği hususunda şüphe hâsıl olması durumunda gümrük idarelerince tesis edilecek işlemler 2012/29 sayılı Genelge’de ayrıntılı biçimde açıklanmaktadır.

Mezkur Genelgenin “ 3.8. Yurt dışı araştırması sonucuna göre yapılacak işlem” başlıklı bölümde ise; “ Beyana göre yapılan tahakkuklar ile idarece tahakkuk ettirilen vergiler arasındaki farkın, yükümlüsünce Gümrük Yönetmeliğinin 587 nci maddesinde belirtildiği şekilde teminata bağlanarak eşyanın çekilmesi veya referans /veri kıymetler göz önünde bulundurularak teminat alınması durumlarında, talepte bulunulduğu tarihten itibaren bir yil içerisinde Yurt Dışı Araştırmasının sonuçlanmaması halinde, gümrük idaresinde mevcut verilere göre değerlendirme yapılır ve işlem sonuçlandırılır.” Hükmü yer almaktadır.

Genel Müdürlüğümüze intikal eden muhtelif tarihli /sayılı yazıların incelenmesinden söz konusu Genelge hükmüne göre işlem yapılmadığı anlaşılmış olup, Yurt Dışı Kıymet Araştırmalarının 1 yıl içerisinde sonuçlanmaması durumunda mezkûr Genelge hükmü uyarınca işlem tesis edilmesi ve gümrük idaresinde mevcut verilere göre işlemlerin ivedilikle sonuçlandırılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan.a