İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2009/8 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında 1207.60.00.00.00 gtipli Aspir Tohumu için de gözetim uygulaması getirilmiştir.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2009/8 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında 1207.60.00.00.00 gtipli Aspir Tohumu için de gözetim uygulaması getirilmiştir.


thalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ  - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - 1987

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:  2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (16.11.2016 t. 29890  s. R.G.)

 

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesindeki tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Birim CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)
1205.10.90.00.00 Diğerleri 1.600
1205.90.00.00.00 Diğerleri 1.600
1206.00.91.00.19 Diğerleri 750
1206.00.99.00.19 Diğerleri 750
1207.60.00.00.00 Aspir Tohumu 750
1208.90.00.00.11 Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları 800
1512.11.91.00.00 Ayçiçeği tohumu yağı 1.500

*Ton: Brüt ağırlık"

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
  15/7/2009 27289
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin  Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
1- 6/8/2009 27311
2- 13/3/2012 28232
3- 23/1/2013 28537
4- 22/8/2013 28743 (Mükerrer)
5- 5/9/2014 29110
6- 4/2/2015 29257
7- 1/4/2015 29313
8- 18/11/2015 29536
9- 3/9/2016 29820

 

ür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc