Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2017 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Ekli Listede Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar - 2016/9594

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/resmi-gazete.bmp


Karar Sayısı : 2016/9594

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlar için bir defaya mahsus ve 2017 yılı için geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen ücretlerin alınması; Başbakan Yardımcılığı (Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü)'nın 22/11/2016 tarihli ve 289253 sayılı yazısı üzerine, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 28/11/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

28/11/2016 Tarihli ve 2016/9594 Sayılı Kararnamenin Eki

LİSTE

Her bir cihaz için bandrol karşılığı

Tahsil edilecek ücretler (Avro karşılığı TL)

 

CİHAZ CİNSİ

1. Televizyon
 
 
 • 51 Ekrana kadar (51 dahil) ..................................................................................................................
10 AVRO
 • 51 Ekran-67 Ekran arası (67 dahil) ......................................................................................................
16 AVRO
 • 67 Ekran-85 Ekran arası (85 dahil) ......................................................................................................
22 AVRO
 • 85 Ekran-116 Ekran arası (116 dahil) ..................................................................................................
34 AVRO
 • 116 Ekran-148 Ekran arası(148 dahil) .................................................................................................
40 AVRO
 • 148 Ekrandan yukarısı .........................................................................................................................
80 AVRO
 • Oto Televizyonu ..................................................................................................................................
8 AVRO
2. Radyolar 
 • Cep tipi radyo alıcıları ..........................................................................................................................
1 AVRO
 • Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronik org gibi) 
  Üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, ışıldaklar ve radyolu vantilatörler ..........................
1 AVRO
 • Oto radyo alıcıları ................................................................................................................................
1 AVRO
 • Taşınabilir radyo alıcıları .......................................................................................................................
2 AVRO
3. Videolar (Televizyon yayınlarını alma ve kaydetme özelliği olanlar) ..................................................
 
18 AVRO
4. Radyo ve/veya TV yayınını almaya yarayan Set Üstü Kutusu 
(Set Top Box) Cihazları ile her türlü uydu alıcı cihazı 
...............................................................................
 
7 AVRO
5. Birleşik Cihazlar (Kombine) ...................................................................................................................
 
 
a) Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar 
 • Televizyon-Radyo ................................................................................................................................
9 AVRO
 • Televizyon -Radyo-Teyp ......................................................................................................................
13 AVRO
 • Televizyon-Video ................................................................................................................................
19 AVRO
 • Televizyon-Radyo- Video ....................................................................................................................
21 AVRO
b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar 
 • Cep tipi radyo kasetçalar (radyo - walkman) ........................................................................................
1 AVRO
 • Taşınabilir (pilli) radyo - pikap ..............................................................................................................
3 AVRO
 • Taşınabilir (pilli) radyo-kasetçalar .........................................................................................................
3 AVRO
 • Oto Radyo - Kasetçalar .......................................................................................................................
3 AVRO
 • Oto Radyo-Kompakdiskçalar ..............................................................................................................
4 AVRO
 • Taşınabilir (pilli) Radyo-Kompakdiskçalar ............................................................................................
4 AVRO
 • Radyo-Kasetçalar ...............................................................................................................................
5 AVRO
 • Radyo-Kompakdiskçalar ....................................................................................................................
7 AVRO
 • Radyo-Pikap ......................................................................................................................................
7 AVRO
 • Radyo-Kasetçalar-Pikap .....................................................................................................................
14 AVRO
 • Radyo-Kasetçalar-Pikap- Kompakdiskçalar .......................................................................................
18 AVRO
 • Radyo-Kasetçalar-Kompakdiskçalar ..................................................................................................
18 AVRO
6.Diğer Cihazlar 
 • Cep Tipi Radyolu Mp3-Mp4 Çalar ve Benzerleri .................................................................................
2 AVRO
 • Radyo ve/veya TV'li navigasyon cihazları ..............................................................................................
7 AVRO
 • Radyo ve/veya TV’li DVD-VCD player ve benzerleri ...........................................................................
15 AVRO
 • Radyo ve/veya TV’li ev sinema sistemleri .............................................................................................
15 AVRO
 • Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları
10 AVRO
7. Cep Telefonları (Dahili tüner veya internet bağlantısı vasıtasıyla 
radyo ve/veya TV yayınlarını alabilenler) 
.................................................................................................
 
20 AVRO
8. Bilgisayarlar ve Tablet Bilgisayarlar
 
10 AVRO
9. Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan ve
 Radyo ve Televizyon yayınını almaya yarayan her türlü cihazlar 
...........................................................
 
18 AVRO